intro image

Projekty Międzynarodowe

Sukces międzynarodowy: Leasing za granicą

Chciałbyś zainwestować za granicą? I szukasz partnera finansowego, który będzie Cię wspierał podczas Twojej pierwszej inwestycji lub w Twoich planach ekspansji, oferując przy tym specyficzny dla danego kraju know-how i wysokie kompetencje przy pozyskiwaniu środków finansowych, a tym samym będzie Ci doradzał w Niemczech i za granicą?

To żaden problem. Będziemy Ci doradzać podczas Twoich międzynarodowych inwestycji, korzystając z ponad 20 lat zagranicznych doświadczeń i obecności na rynkach w 8 krajach. Odniesiesz korzyści dzięki naszym wartościowym doświadczeniom na rynkach regionalnych w kwestiach podatkowych, bilansowych i prawnych powiązanych z finansowaniem.

Twój Doradca

Zawsze pod dobrą opieką: Twój Doradca będzie Cię wspierał w Niemczech i w innych zagranicznych lokalizacjach, w których prowadzona jest inwestycja; będzie on także koordynował dla Ciebie współpracę z pracownikami na miejscu.

Międzynarodowe kompetencje

Oferta, na której możesz polegać: u nas odniesiesz korzyści dzięki szybkim decyzjom, jednolitym standardom obowiązującym w całym koncernie oraz procedurach wdrożonych we wszystkich krajach. Jednocześnie oferujemy Ci indywidualne rozwiązania finansowe, do wyboru w różnej walucie i zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem.


Michał Kozielczyk
M: +48 607 275 402
T: +48 61 8460 310
E-Mail: michal.kozielczyk@peacfinance.pl