Imprint

Opublikowano przez:

PEAC (Poland) Sp. z o.o.
Siedziba spółki:
ul. Seweryna Mielżyńskiego 14
61-725 Poznań

Telefon: +48 (61) 84 60 310
E-Mail: info@peacfinance.pl

KRS 0000002358
NIP: 778-13-70-639
Kapitał zakładowy; 16 000 000,00 PLN

Zarząd:

Katarzyna Kaczmarek
Daniel Piatek

Wskazówka prawna:

PEAC (Poland) Sp. z o.o. stale sprawdza i aktualizuje informacje na swoich stronach internetowych. Mimo całej staranności dane te mogły się w międzyczasie zmienić. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności ani gwarancji aktualności, prawidłowości i kompletności dostarczonych informacji. To samo dotyczy wszystkich innych stron internetowych, do których odsyła hiperłącze. PEAC (Poland) Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość stron internetowych, które zostały odwiedzone w wyniku takiego połączenia.

Ponadto PEAC (Poland) Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień udostępnionych informacji.

Treść i struktura strony internetowej PEAC (Poland) Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, w szczególności tekstów, części tekstów lub materiałów graficznych, wymaga uprzedniej zgody PEAC (Poland) Sp. z o.o.